Formularz

  Obecne stanowisko możesz wybrać maksymalnie 2
  Specjalizacja możesz wybrać maksymalnie 3
  Branża możesz wybrać maksymalnie 3
  Załącz CV

  Informujemy, że proces rekrutacyjny jest prowadzony przez MEDIASEARCH Sp. z o.o. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych eliminuje z udziału w procesie rekrutacyjnym.

  zobacz więcej

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediasearch Sp.  z o.o.  ul. Bartoszewicza 3 lok. 10 , 00-337 Warszawa.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora na podstawie zawartych umów rekrutacyjnych z firmami trzecimi.

  A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

  a) w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22^1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

  b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22^1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy z którymi Mediasearch Sp.  z o.o. ma zawarte umowy o rekrutacji.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  Umieszczenie Pani/Pana danych było dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Cofnięcie zgody proszę wysłać na adres usuwam@mediasearch.pl

  zobacz więcej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mediasearch Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bartoszewicza 3 lok. 10  , kod 00-337 Warszawa, NIP 7010945214, REGON 384370104, KRS 0000803961 moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzonych lub przyszłych procesów rekrutacyjnych. Dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz potencjalnych pracodawców oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

  Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym momencie przetwarzania. Wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie nie wpływa jednak na ważność przetwarzania dotychczas dokonanego. Przyjąłem do wiadomości, że zgoda przeze mnie udzielana, jest udzielana dobrowolnie i nie jest realizacją obowiązku prawnego.
  Brak podania zgody na przetwarzanie może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania przez Administratora