Co nas wyróżnia

 • Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w rekrutacjach w branży Digital & Media.
 • Nasi konsultanci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe i gruntowną wiedzę o branży.
 • Posiadamy szeroką bazę kontaktów z domów mediowych i agencji digital, wydawców mediów tradycyjnych i cyfrowych.
 • Koncentrujemy się na jakości i eksperckości prezentowanych Kandydatów.
 • Cieszymy się wysoką skutecznością i zadowoleniem naszych Klientów.

Wartości

Wszystkim działaniom, które podejmujemy przyświecają trzy wartości. Realizujemy je w życiu osobistym, w wymiarze zawodowym przekładają się na gwarancję najwyższej jakości naszych usług:

ikona jakość

Jakość

 • Wiarygodność przekazywanych informacji
 • Rzetelność wykonywanej usługi
 • Obiektywizm w ocenie Kandydatów
ikona indywidualne podejście

Indywidualne podejście

 • Indywidualne podejście do każdego Klienta
 • Indywidualne podejście do każdego Kandydata
 • Rozwiązania szyte na miarę
ikona zaangażowanie

Zaangażowanie

 • Współpraca ze wszystkimi stronami projektu
 • Wnikliwość w docieraniu do motywacji
 • Skuteczność w działaniu

Zespół

Nasz zespół składa się z trzech kluczowych i doświadczonych konsultantów, dwóch konsultantów pracujących dorywczo i projektowo, psycholog / coach biznesu plus zespół administracji.

MARTA WIECHOWSKA

Managing Partner

Założycielka firmy i konsultant. Z zamiłowania, pasji i doświadczenia ekspert w dziedzinie rekrutacji dla branży Digital & Media. Posiada 18 letnie doświadczenie jako headhunter pracując dla międzynarodowych i lokalnych firm Executive Search. Od 12 lat pracuje jako zaufany doradca dla firm działających w obszarze mediów i nowych technologii. W 2012 r. otworzyła i z sukcesem rozwija firmę MEDIASEARCH. Zrealizowała ponad 250 rekrutacji na stanowiska managerskie i zarządcze. Pozyskuje praktyczną wiedzę o trendach rynkowych poprzez codzienny kontakt z osobami kreującymi nowe media jak również realizując kluczowe projekty rekrutacyjne będące odpowiedzią na nowe potrzeby rynku. Jej mocną stroną jest ekspercka znajomość branży digital & media, które w połączeniu z wyczuciem, intuicją i przez lata wypracowana siecią kontaktów biznesowych umożliwia jej szybkie i skuteczne zamykanie projektów. Absolwentka wydziału marketingu oraz podyplomowych studiów o kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Handlu i Prawa w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu badania profili osobowościowych, sprzedaży i budowania relacji, oceny i rozwoju kompetencji. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Ewa Przybył-Bartosiewicz

Senior Consultant

Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy po stronie polskich i międzynarodowych firm doradztwa personalnego. Zrealizowała kilkadziesiąt procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla w sprzedaży, marketingu i finansach dla branż FMCG, Farmacja. Wielokrotnie pisała scenariusze sesji asessmentowych dla celów rekrutacyjnych jak i szkoleniowych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji doradztwo personalne. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu metod rekrutacji i oceny. Od ponad 2 lat związana z MEDIASEARCH gdzie cały czas wzbogaca swoją wiedze z zakresu branży Digital & Media. Z powodzeniem realizuje projekty na stanowiska menadżerskie i specjalistyczne. Ceni sobie kontakt z ludźmi pracującymi w branży mediowej za otwartość i rzadko spotykaną w innych branżach swobodę w kontakcie interpersonalnym. Zwolenniczka wspierania procesów rekrutacyjnych badaniami psychologicznymi.

Marta Pawłowska

Senior Consultant

Od 17 lat zwi‭ą‬zana z bran‭żą‬ Executive Search, zaczynała w Warszawie‬‬ w 1998 roku w pionierskiej firmie Take it, aby po kilku latach przeprowadzi‭ć‬ si‭ę‬‬‬ do Londynu i zwi‭ą‬za‭ć‬  z  Central Search,  firm‭ą‬ realizuj‭ą‬c‭ą‬ rekrutacje na‬‬‬‬‬ wysokie‭ ‬ ‭ ‬i  ‭ ‬odpowiedzialne‭ ‬ szczeble‭ ‬ ‭ ‬managerskie‭ ‬ ‭ ‬na  ‭ ‬rynkach‭ ‬ ‭ ‬Europy‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Centralnej‭ ‬ ‭ ‬i‭ ‬ ‭ ‬Wschodniej,‭ ‬ ‭ ‬gł‭ó‬wnie‭ ‬ ‭ ‬dla‭ ‬ ‭ ‬bran‭ż‬y‭ ‬ ‭ ‬finansowej.‭ ‬ ‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Pracuj‭ąc‬ tutaj zdobyła wiedz‭ę‬ i poznała tajniki profesjonalnej sztuki headhunterskiej.‬‬ W‭ ‬ ‭ ‬trakcie‭ ‬ ‭ ‬swojej‭ ‬ ‭ ‬kariery‭ ‬ ‭ ‬zawodowej‭ ‬ ‭ ‬pracowała‭ ‬ ‭ ‬i‭ ‬ ‭ ‬realizowała‭ ‬ ‭ ‬projekty‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ r‭ó‬wnie‭ż‬ dla takich bran‭ż‬ jak: techniczna, telekomunikacyjna, dystrybucyjna,‬‬‬ FMCG, mediowa i IT. ‬Opr‭ó‬cz lokalnych projektów na terenie Wysp‭ ‬ ‭ ‬Brytyjskich,‭ ‬ ‭ ‬pomogła zapocz‭ą‬tkowa‭ć‭ ‬‬ ‭ ‬kilka‭ ‬ mi‭ę‬dzynarodowych‭ ‬ ‭ ‬karier‭ ‬ ‭ ‬mened‭ż‬er‭ó‬w‭ ‬ ‭ ‬z‭ ‬ ‭ ‬Polski,‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Turcji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Ostatnio‭ ‬ ‭ ‬powr‭ó‬ciła‭ ‬ ‭ ‬do‭ ‬ ‭ ‬Polski‭ ‬ ‭ ‬pracuj‭ą‬c‭ ‬ ‭ ‬dla‭ ‬ ‭ ‬zagranicznych‭ ‬ ‭ ‬inwestor‭ó‬w‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ wchodz‭ą‬cych‭ ‬ ‭ ‬na‭ ‬ ‭ ‬rynek‭ ‬ ‭ ‬z‭ ‬ ‭ ‬nowymi‭ ‬ ‭ ‬przedsi‭ę‬wzi‭ę‬ciami‭ ‬ ‭ ‬w‭ ‬ ‭ ‬bran‭ż‬y‭ ‬ ‭ ‬Digital,‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ kilkakrotnie wsp‭ó‬łpracuj‭ą‬c r‭ó‬wnie‭ż‬ z MEDIASEARCH.‬‬‬‬ Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuj‭ą‭ ‬‬  ja   nowe   kierunki   rozwoju   zarzadzania   zasobami  ludzkimi‬‬ szczeg‭ó‬lnie  rosn‭ą‬ce zastosowanie analityki i danych w obszarze rekrutacji,‬‬ oceny i zarzadzania ‭ś‬cie‭ż‬kami rozwoju karier w organizacji. W tym celu‬‬ uko‭ń‬czyła ‭ ‬kurs‭ ‬ ‭ ‬People‭ ‬ ‭ ‬Analytics‭ ‬ ‭ ‬w‭ ‬ ‭ ‬The‭ ‬ ‭ ‬Wharton‭ ‬ ‭ ‬School,‭ ‬ ‭University‭ ‬ ‭ ‬of‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Pennsylvania. Wierzy‭ ‬ ‭ ‬w‭ ‬ ‭ ‬tradycyjne‭ ‬ ‭ ‬podejscie‭ ‬ ‭ ‬do‭ ‬ ‭ ‬headhuntingu‭ ‬ ‭ ‬oparte‭ ‬ ‭ ‬na‭ ‬ ‭ ‬wiedzy‭ ‬ ‭ ‬i‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ gruntownych‭ ‬ ‭ ‬badaniach‭ ‬ ‭ ‬rynku‭ ‬ ‭ ‬w‭ ‬ ‭ ‬polaczeniu‭ ‬ ‭ ‬z‭ ‬ ‭ ‬nowymi‭ ‬ ‭ ‬technologiami,‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ wsparte intuicja, umiejetnosciami spolecznymi i wytrwaloscia w dazeniu do celu i przede wszystkim efektywnoscia działania.