Metodologia

Planowanie

  • Określenie potrzeby rekrutacyjnej
  • Strategia poszukiwań

Działanie

  • Dotarcie do najlepszych kandydatów
  • Wywiad kompetencyjny
  • Dokładne zbadanie motywacji
  • Zbadanie referencji
  • Ocena

Zamknięcie

  • Wsparcie w negocjacjach finalnych
  • Wprowadzenie kandydata