Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MEDIASEARCH SPÓŁKA Z O.O.

Informacje ogólne

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich Danych Osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie Tobie kontroli nad przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających wykonać przysługujące Ci prawa.

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

MEDIASEARCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 3 lok. 10, 00-337 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803961, NIP 701 094 52 14, REGON 38437010400000 jest administratorem Twoich danych osobowych (dalej „ADO”). W przypadku jakichkolwiek  pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami drogą email: kontakt@mediasearch.pl

 

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś przesłałeś nam swoje CV lub zgłosiłeś aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę. Przesyłając do nas swoje CV pamiętaj, żeby zamieścić następującą informacje:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MEDIASEARCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bartoszewicza 3, lok. 10, 00-337 Warszawa zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Powyższe dane podaję dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.”

 

UWAGA! CV przesłane bez zawarcia w/w klauzuli informacyjnej będzie natychmiast usuwane z bazy danych. 

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane na podstawie Twojej  zgody lub w uzasadnionym interesie ADO. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane wyłącznie w celu oraz w zakresie, dla którego zostały zebrane.

 

Jakie dane są przetwarzane?

Dane, które przetwarzamy, to:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjny;
 • telefon kontaktowy;
 • ukończone szkoły;
 • doświadczenie zawodowe;
 • informacje dotyczące certyfikatów i umiejętności zawodowych;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej.

 

W jakim celu zbierane są informacje o Twoim  dotychczasowym zatrudnieniu?

Informacje o Twoim dotychczasowym zatrudnieniu zbierane są w celu sprawdzenia dopasowania Twoich umiejętności i doświadczeń do poszukiwanego profilu pracownika.

 

Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe?

Nie musisz udostępniać danych – wówczas jednak nie będziesz mógł/ mogła wziąć udziału w otwartym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Możesz zawsze odwołać udzieloną zgodę poprzez adres mailowy usuwam@mediasearch.pl

 

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje Dane Osobowe udostępniamy wybranym pracownikom Mediasearch. Twoje dane osobowe udostępniamy również pracodawcom korzystającym z usług MEDIASEARCH. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, wyłącznie za Twoją zgodą, samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. Nie zwalnia to ich z obowiązku przestrzegania obowiązków RODO. Twoje dane mogą być także udostępniane organom nadzorczym na ich żądanie, w celu weryfikacji operacji przetwarzania danych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Jeżeli prześlesz nam swoje CV będziemy przetwarzać Twoje dane w zależności od wyrażenia Twojej woli: do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora. Umieszczenie Twoich danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Cofnięcie zgody proszę wysłać na adres usuwam@mediasearch.pl

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system synology , systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych.

 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • uzyskania informacji nt. danych, które Ciebie dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • usunięcia danych, które Ciebie dotyczą. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi;

 

W jakim czasie będą realizowane w/w Twoje prawa?

W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania.

 

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Formularz kontaktowy

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać kontaktując się z nami poprzez adres mailowy kontakt@mediasearch.pl lub bezpośrednio z konsultantem prowadzącym proces rekrutacyjny.