Kontakt

MEDIASEARCH Sp. z o.o.

 z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 81/4, 02-518 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803961, NIP 701 094 52 14, REGON 38437010400000. Mediasearch Sp. z o.o.  widnieje w Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 23765.

 

  • Chairman of The Board – Joanna Wiechowska
  • Proxy & Business Development – Marta Wiechowska, tel 500 404 251, m.wiechowska@mediasearch.pl
  • Senior Consultant – Ewa Przybył – Bartosiewicz, 506 580 717, e.przybyl@mediasearch.pl
  • Research Consultant – Katarzyna Stupak-Lipińska, 667016369, k.stupak@mediasearch.pl