WHERE CAN YOU FIND US?

Do you need support
in the recruitment process?

Contact

MEDIASEARCH Sp. z o.o.

 z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 3 lok. 10, 00-337 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803961, NIP 701 094 52 14, REGON 38437010400000. Mediasearch Sp. z o.o.  widnieje w Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 23765.

 

 

Marta Wiechowska 
tel. 500 404 251 
m.wiechowska@mediasearch.pl

HAVE OTHER QUESTIONS?

WRITE TO US